środa, 27 stycznia 2021. Imieniny Anieli, Juliana, Przemysława

Regulamin plebiscytu na „Na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Ełckiego 2013”

2013-12-23 13:31:48 (ost. akt: 2013-12-23 13:31:29)

1.
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Ełckiego 2013 (zwanych dalej Laureatem).

2.
Organizatorami Plebiscytu jest redakcja tygodnika „Rozmaitości Ełckie”.

3. Plebiscyt potrwa od dnia 23.12.2013 do 14.02.2014. Głosowanie sms-owe zakończy się 14.02.2014 roku o g. 23.59, natomiast kupony należy dostarczyć do redakcji do 14.02.2014 do godz. 12.

4. Sportowcem-kandydatem może zostać zawodnik, który w roku, który objęty jest Plebiscytem, reprezentował kluby z powiatu ełckiego.

5. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

6.
Tytuł „Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Ełckiego 2013” otrzyma sportowiec, który uzyska największą liczbę głosów po podliczeniu punktów z kuponów drukowanych w „Rozmaitościach Ełckich" oraz głosów wysłanych za pomocą sms-ów.

7. Głosowanie polega na wypełnieniu oryginalnego kuponu i przesłaniu go do redakcji „Rozmaitości Ełckich” (Roosevelta 1, 19-300 Ełk ) lub dostarczeniu osobiście przed upływem terminu trwania Plebiscytu lub na wysłaniu sms-a pod numer 7248 o treści re.sr.x, gdzie X to numer przypisany konkretnemu sportowcowi. Koszt jednego sms-a wynosi 2,46 zł brutto.

8.
Kupon ważny jest wówczas, kiedy:
jest wycięty z gazety (ksero nie będzie uznawane),
wypełnione są wszystkie pozycje,
jest podpisany imieniem, nazwiskiem i adresem głosującego.

9.
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów na kuponach bądź za pomocą sms-ów.

11.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

12.
Protokół powinien zawierać:
datę rozpoczęcia i zakończenia czynności,
liczbę prawidłowo nadesłanych kuponów i głosów sms-owych,
liczbę kuponów i głosów sms-owych, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny,
liczbą głosów oddanych na poszczególnych kandydatów ze wskazaniem 10 osób, które zostaną Laureatami,
podpisy osób wykonujących czynność.

13.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w Ełku (pełną datę i miejsce Organizator może podać w późniejszym terminie). Wyniki zostaną opublikowane na łamach „Rozmaitości Ełckich” oraz na stronie internetowej elk.wm.pl.

14.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
Przemek Cieszyński,
Iwona Wiszniewska-Ropel
Agnieszka Czarnecka.

15.
Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu oraz wyłonienia zdobywców nagród.

16.
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

17.
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu plebiscytowym oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

18.
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

19.
Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

20.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

21.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibach Organizatora oraz pod adresami internetowymi elk.wm.pl i plebiscyty.wm.pl.


Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages