Wtorek, 22 października 2019. Imieniny Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Są ważnym impulsem rozwojowym

2019-05-16 12:58:41 (ost. akt: 2019-05-16 13:09:44) Artykuł sponsorowany

NASZA ROZMOWA\\\ Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna do tej pory obsługiwała 19 podstref w trzech województwach. Obecnie każdy przedsiębiorca może inwestować w wybranym przez siebie miejscu. Jest to bardzo istotna zmiana, znacząco poszerzająca krąg przedsiębiorców, którzy planując inwestycję, mogą skorzystać z pomocy publicznej — mówi wiceprezes Wojciech Kierwajtys.

— Od ubiegłego roku cała Polska stała się strefą inwestycji, co to oznacza dla przedsiębiorców i inwestorów z regionu?


— Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna do tej pory obsługiwała 19 podstref w trzech województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim i tylko na wyznaczonych obszarach, o powierzchni ponad 650 ha, inwestorzy mogli ubiegać się o zezwolenia na działalność w Strefie, uprawniające do ulg w podatku dochodowym. Obecnie każdy przedsiębiorca może inwestować w wybranym przez siebie miejscu – na gruncie własnym, w miejscu już prowadzonej działalności. Inwestor nie musi być nawet właścicielem gruntów, może je dzierżawić. Jest to bardzo istotna zmiana zawarta w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, znacząco poszerzająca krąg przedsiębiorców, którzy planując inwestycję, mogą skorzystać z pomocy publicznej. Mówiąc krótko, każdy przedsiębiorca planujący wydatki na nową inwestycję może ubiegać się o wsparcie w postaci decyzji uprawniającej do zwolnienia w podatku dochodowym. Obecnie SSSE jest właściwą (zarządzająca obszarem) do wydawania takich decyzji w całym województwie podlaskim, w powiatach ełckim i gołdapskim w województwie warmińsko –mazurskim oraz w czterech powiatach województwa mazowieckiego: ostrowskim, sokołowskim, łosickim i węgrowskim. To oznacza, że na tym terenie przedsiębiorca może zrealizować nową inwestycję i uzyskać wsparcie w postaci zwolnienia w podatku dochodowym.


— Kto i na jaką działalność może ubiegać się o wsparcie nowej inwestycji?


— Każdy przedsiębiorca, w tym mikro, mały, średni i duży, może ubiegać się o zwolnienia podatkowe z tytułu nowej inwestycji. W świetle przepisów o regionalnej pomocy publicznej przez nową inwestycję należy rozumieć nie tylko utworzenie nowego przedsiębiorstwa od podstaw, ale także inwestycję, która będzie przeprowadzona w funkcjonującym zakładzie, polegającą na zwiększeniu zdolności produkcyjnych. Jest to bardzo istotna zmiana, gdyż pozwala wesprzeć inwestycję w zakładzie działającym w każdym miejscu, a nie tylko w granicach strefy. Na wsparcie mogą liczyć także firmy, które zdecydują się wprowadzić nowe produkty do produkcji lub zasadniczo zmienić dotychczasowy proces produkcyjny. Preferowane do wsparcia są wszystkie przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu, wytwórczości i produkcji, chociaż warto wskazać kilka wyjątków. Bez wsparcia pozostaje produkcja materiałów wybuchowych, alkoholi, wyrobów akcyzowych. Poza tym sektor hutnictwa żelaza i stali, węglowy, transportowy, handlu i robót budowlanych. Każdy przedsiębiorca może nawiązać z nami kontakt i uzyskać informację czy jego wyrób końcowy określony wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług może być wymieniony w decyzji o wsparciu, a tym samym dochody uzyskane z jego sprzedaży mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego. Na wsparcie mogą liczyć także firmy z sektora nowoczesnych usług świadczące usługi: informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, badań i analiz technicznych, architektonicznych i inżynieryjnych oraz call center.


— Skoro państwo zwalnia przedsiębiorców z podatku dochodowego to zapewne wymaga spełnienia dodatkowych warunków – jakie one są?


— Aby otrzymać decyzję o wsparciu należy spełnić wymogi kryterium ilościowego i kryteriów jakościowych. Kryterium ilościowe, to nic innego jak obowiązek poniesienia minimalnych wydatków inwestycyjnych. Ich wysokość jest uzależniona od stopy bezrobocia w danym powiecie i wielkości firmy, i kształtują się od 0,2 mln zł do 1,6 mln zł dla firm mikro, od 0,5 mln zł do 4 mln zł dla firm małych, dla średnich od 2 mln zł od 16 mln zł oraz dla dużych od 10 mln zł do 80 mln zł. Na szczególne preferencje mogą liczyć firmy, które zlokalizują swą inwestycję w miastach: Ełk, Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Sokółka, Zambrów i Ostrów Mazowiecka. Wspomniane kryteria jakościowe dotyczą między innymi wymagań w zakresie inwestycji w branżach priorytetowych, poziomu eksportu,prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, posiadania statusu MŚP, przynależności do klastra, wspierania pracowników w zakresie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji, podejmowania działań w zakresie opieki nad pracownikiem. Aby spełnić kryteria jakościowe, których jest dziesięć, należy uzyskać na obszarze zarządzanym przez SSSE łącznie co najmniej 4 lub 5 punktów, w zależności od lokalizacji.


— Jaka jest wysokość zwolnienia podatkowego do uzyskania i jak długo przedsiębiorca pozostaje zwolniony z podatku?


— Zwolnienie podatkowe uzależnione jest od intensywności pomocy w danym regionie, wielkości przedsiębiorcy i wielkości poniesionych wydatków inwestycyjnych. Intensywność pomocy na Podlasiu i Warmii i Mazurach wynosi 50%, a w czterech powiatach Mazowsza 35%. Dla przedsiębiorców średnich, mikro oraz małych tę intensywność zwiększa się odpowiednio o 10 i 20%. Określoną intensywność pomocy mnożymy przez wielkość wydatków inwestycyjnych i otrzymujemy wielkość zwolnienia podatkowego. Najlepiej sposób obliczania ilustruje prosty przykład: średni przedsiębiorca inwestuje 10 mln zł na Warmii i Mazurach lub Podlasiu –intensywność dla niego wynosi 60% razy 10 mln zł, a więc uzyskuje 6 mln zł zwolnienia podatkowego. Ma prawo je odebrać w ciągu lat 15. W powiatach woj. mazowieckiego ten okres wynosi 12 lat. Nasi przedsiębiorcy zazwyczaj odbierają swe zwolnienie szybciej i dokonują reinwestycji, na którą ponownie można uzyskać decyzję o wsparciu. Zwolnienie podatkowe stanowi dla firm impuls rozwojowy, gdyż korzystają z pieniędzy zatrzymanych w kasie firmy z tytułu niezapłaconego podatku.


— Czy procedura uzyskania decyzji o wsparciu uprawniającej do zwolnienia podatkowego jest skomplikowana i jak długo trwa?


— Każdy przedsiębiorca, który chce taką decyzję uzyskać, winien zgłosić się do biur naszej firmy w Suwałkach i Ełku, gdzie uzyska informację o kwalifikowalności danego projektu inwestycyjnego do uzyskania decyzji o wsparciu. Następnie przy pomocy naszych specjalistów wspólnie z inwestorem przygotowywany jest wniosek o wydanie decyzji wraz z załącznikami. Dokumenty do wypełnienia są nieskomplikowane i każdy przedsiębiorca, przy współpracy ze strefą, potrafi to zrobić. Po złożeniu kompletnego wniosku zarząd SSSE wydaje decyzję w ciągu 30 dni.


— Jakie są efekty działania Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i czy na podstawie nowych przepisów już wydane zostały decyzje o wsparciu?


— Do tej pory nasi przedsiębiorcy, a jest ich ponad 120, w oparciu o zezwolenia zainwestowali ponad 4 mld złotych, utworzonych zostało ponad 10,6 tys. miejsc pracy. Na nowych zasadach wydaliśmy do tej pory 7 decyzji, gdzie inwestorzy zadeklarowali inwestycje o wartości co najmniej 153 mln zł i utworzenie ponad 100 nowych miejsc pracy. Prowadzimy rozmowy indywidualne z przedsiębiorcami, by doprowadzić do uzyskania decyzji o wsparciu. Ponadto, organizujemy konferencje w powiatach, miastach i gminach - zaproszonym przedsiębiorcom przybliżamy nowe, atrakcyjne formy wsparcia dla nowych inwestycji.


— Proszę powiedzieć co powinien zrobić przedsiębiorca, który zamierza inwestować w swój biznes, jak rozumiem, najczęściej produkcyjny? Czy w tym zakresie Strefa widzi jakąś rolę władz samorządowych?


— Gospodarze samorządowi powinni być zainteresowani przekazaniem zasad wspierania inwestycji swoim przedsiębiorcom, gdyż to znacznie poszerza bazę podatkową i uaktywnia życie gospodarcze tych miejsc. Jako Strefa zorganizowaliśmy już kilkanaście takich spotkań i deklaruję, iż jesteśmy w stanie dotrzeć do najmniejszej gminy czy miasta z taką konferencją. Czekamy na aktywność samorządowców. Tych przedsiębiorców, którzy już zdecydowali się inwestować zapraszamy do naszych biur. Zostaną poinformowani o zasadach przygotowania i składania wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, a jest to prostsze, niż przy ubieganiu się o środki UE. Gwarantuję uzyskanie wszelkiej pomocy, by uzyskać wsparcie na rozwój swojego biznesu.


— Dziękuję za rozmowę.

Więcej informacji o SSSE: TUTAJ

http://m.wm.pl/2019/05/orig/muuym6vw-550527.jpg

Wojciech Kierwajtys, Wiceprezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Polub nas na Facebooku:

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages