Poniedziałek, 27 stycznia 2020. Imieniny Anieli, Juliana, Przemysława

Podziel się:

Podziel się:

KLUBY MŁODYCH ODKRYWCÓW

Ełcka "Czwórka" realizuje projekt: Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość. Beneficjentami projektu są uczniowie, rodzice i nauczyciele. Celem niniejszego projektu jest zwiększenie efektywności nauczania poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania: • doposażenie pracowni matematycznej oraz stworzenie pracowni fizyczno-chemicznej, • modernizację i doposażenie pracowni w narzędzia TIK do realizacji podstawy programowej przedmiotu informatyka, • pomoc stypendialną uczniom uzdolnionym, • doskonalenie kadry, • warsztaty wspierające rodziców.

Od początku tego roku szkolnego działają w naszej szkole dwa Kluby Młodych Odkrywców. Tworzą je uczniowie klasy Ip- p. Joanny Pabich i Ik –p. Katarzyny Kanclerz. Działanie takie zostało zaplanowane w projekcie „Uczeń z SP4:Dobry start. Lepsza przyszłość.” Pierwszaki z obu tych klas spotykają się systematycznie jeden raz w tygodniu, by na specjalnie zaplanowanych przez swoje wychowawczynie zajęciach pozalekcyjnych eksperymentować, doświadczać i badać otaczającą rzeczywistość. Spotkania mają formę warsztatową, a dzieci pracują głównie w grupach. Wykorzystując proste środki i materiały dostępne w domowej kuchni czy łazience, a także ogólnodostępne materiały papiernicze i biurowe dzieci będą poznawać prawa i zjawiska z dziedziny fizyki, chemii i przyrody. Swoją przygodę z nauką przez duże „N” pierwsza grupa zaczęła od magnesów. Z ich pomocą dzieci poszukiwały skarbów w piasku i wyławiały je z wody. Sprawdziły też, które elementy z wyposażenia klasy są magnetyczne, a które nie. Druga grupa badała możliwości balonów – ich rozciągliwość, wytrzymałość i przyciąganie. Każdym zajęciom towarzyszy zaciekawienie i świetna zabawa. I o to właśnie chodzi !
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM.02.02.01-28-0035/17-00
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: sp4 oraz opublikowany na portalu Ełk: Kluby Młodych Odkrywców
Oceń artykuł:

(0)