Sobota, 8 sierpnia 2020. Imieniny Izy, Rajmunda, Seweryna

Profil użytkownika Maria Chaberek

Razem działamy - przyjazną szkołę mamy

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku, w dniach 3 października 2016 r. - 16 grudnia 2016 r. realizuje Projekt „Razem działamy - przyjazną szkołę mamy” w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Projekt jest wspófinansowany przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie i organ prowadzący szkołę, czyli Urząd Miasta Ełku. Celem projektu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów i przeciwdziałanie agresji rówieśniczej poprzez rozwijanie umiejętności psychospołecznych, kształtowanie dobrych relacji osobowych, aktywnych, otwartych, prospołecznych postaw uczniów oraz tworzenie w szkole klimatu współpracy poprzez podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych.

Dzień „Szkoła bez przemocy” w Szkole Podstawowej nr 5

Od 10 lat, na początku czerwca, w Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku obchodzony jest dzień „Szkoła bez przemocy”, którego celem jest minimalizowanie agresji i przeciwdziałanie przemocy, a także wskazanie właściwej drogi w życiu, ukazanie pozytywnych postaw społecznych i moralnych, dzięki którym nasi uczniowie będą prawidłowo funkcjonowali w społeczeństwie.

Pierwsze pasowanie na przedszkolaka w katolickim przedszkolu „ U Lolka”

w katolickim przedszkolu „ U Lolka” W środę 18 listopada 2015 r. dzieci z grup „Koniczynki” i „Aniołki” dołączyły do grona przedszkolaków podczas uroczystego pasowania. Była to ich pierwsza tak ważna uroczystość przedszkolna. Odświętny strój, birety, a także piękny wystrój sali podkreśliły doniosłość tego wydarzenia. W tym szczególnym dniu najmłodszym towarzyszyli ich rodzice oraz dziadkowie i babcie. Na uroczystość pasowania przybyli również zacni goście: prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Starosta Powiatu Ełckiego Marek Chojnowski oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku Jarosław Obrycki.

Spotkanie z leśnikiem w Przedszkolu „U Lolka”

W Ełku od 01 września 2015r. funkcjonuje Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka” im. św. Jana Pawła II. Nazwa placówki nawiązuje do dzieciństwa Patrona, które spędził w Wadowicach. To mama Karola Wojtyły - Emilia nazywała syna Lolkiem, który jako dziecko był zawsze pogodny, bezpośredni, koleżeński, dobry. Głównym celem Przedszkola jest propagowanie wartości chrześcijańskich, prorodzinnych i patriotycznych oraz wcielanie w życie nauczania św. Jana Pawła II. Jedną z licznych form pracy Przedszkola są spotkania z ciekawymi ludźmi na zasadzie autorytetów.

Spotkanie Szkół Promujących Zdrowie w SP nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku

W poniedziałek 16 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół realizujących Program Szkoła Promująca Zdrowie.

Gospodarz spotkania – dyrektor Jarosław Obrycki w ciepłych słowach powitał przybyłych gości, m.in. z Kuratorium Oświaty...

„Bezpiecznie zawsze, nie tylko od święta” - IV Tydzień Bezpieczeństwa w SP nr 5

W dniach 08-12.grudnia 2014r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej już czwarty raz obchodzono Tydzień Bezpieczeństwa pod hasłem: „Bezpiecznie zawsze, nie tylko od święta”. Celem tego przedsięwzięcia było kreowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkole, zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia. Działania edukacyjno- wychowawcze w ramach IV Tygodnia Bezpieczeństwa były jedną z form realizacji rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła" na lata 2014-2016 przyjętego przez Radę Ministrów.

Tydzień Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku

W dniach 01.-05. grudnia 2014r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku już po raz szósty obchodzono Tydzień Wolontariatu, którego celem było rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych oraz promocja wolontariatu w szkole. Zadania wolontariatu zostały ukazane dzieciom i młodzieży w formie plastycznej na zorganizowanej wystawie okolicznościowej.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku

W czwartek 20 listopada 2014r. społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku po raz pierwszy obchodziła Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, który na początku listopada bieżącego roku uchwalił Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. W tym dniu świętowano też 25 rocznicę uchwalenia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka. Obchody tego szczególnego dnia w roku rozpoczęły się od krótkiej audycji przypominającej dzieciom, że mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym, że mają tych praw zawsze przestrzegać. Najmłodszym dzieciom wychowawczynie zorganizowały ciekawe zajęcia informacyjne o przysługującym im prawach i potrzebie reagowania, jeśli te prawa są zaniedbywane. W czasie zajęć podkreślono też rolę Polski, która była inicjatorem uchwalenia konwencji - najważniejszego na świecie dokumentu chroniącego prawa dzieci.

Tydzień Dobrych Uczynków w Szkole Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku

Tradycyjnie około 19 maja w naszej szkole organizujemy Tydzień Dobrych Uczynków. Przez cały rok społeczność szkolna stara się czynić dobro, ale każdego roku w maju włączamy się do akcji zapoczątkowanej 10 lat temu przez Fundację Ekologiczną „Arka” z Bielska Białej.