Niedziela, 26 stycznia 2020. Imieniny Lutosława, Normy, Pauliny

Podziel się:

Podziel się:

Razem działamy - przyjazną szkołę mamy

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku, w dniach 3 października 2016 r. - 16 grudnia 2016 r. realizuje Projekt „Razem działamy - przyjazną szkołę mamy” w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Projekt jest wspófinansowany przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie i organ prowadzący szkołę, czyli Urząd Miasta Ełku. Celem projektu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów i przeciwdziałanie agresji rówieśniczej poprzez rozwijanie umiejętności psychospołecznych, kształtowanie dobrych relacji osobowych, aktywnych, otwartych, prospołecznych postaw uczniów oraz tworzenie w szkole klimatu współpracy poprzez podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych.

W ramach projektu odbywają się w szkole zajęcia integracyjne w kl. I i IV, których celem jest pomoc uczniom w zaadoptowaniu się do nowych warunków szkolnych oraz wzajemne poznanie się. Ponadto zajęcia uczą tolerancji, empatii, uwrażliwiają na problemy drugiego człowieka. Uczniowie uczą się współpracy w grupie, a także współdziałania z wychowawcą. Zajęcia integracyjne są również szansą na bliższe poznanie się rodziców, którzy aktywnie włączają się w realizację zaplanowanych działań. Zajęcia z mediacji i negocjacji rówieśniczych, to kolejna propozycja zajęć, w których uczestniczą uczniowie kl. V. Młodzi ludzie pod okiem dorosłego mediatora uczą się skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów szkolnych bez używania przemocy. Mamy nadzieję, że tego typu zajęcia zapiszą się na trwałe w działania wychowawcze szkoły.
Kolejną propozycją w ramach projektu są zajęcia w kl. II – VI rozwijające zainteresowania i pasje. Stanowią także alternatywę na spędzanie wolnego czasu. Każdy uczeń, w proponowanej ofercie zajęć znajdzie coś, co pozwoli mu na aktywność, dążenie do celu i poszukiwanie wartości. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas III cieszą się zajęcia integracyjne gromady zuchowej „Pszczółki, zgodnie z systemem metodycznym ZHP. Dzięki projektowi zuchom zostały zakupione mundurki, które wyróżniają ich spośród innych uczniów naszej szkoły. Zajęcia zuchów są dobrym zaczynem na rozwój harcerstwa w szkole. W ramach projektu odbywają się zajęcia uczniom zdolnym i tym, którym nie zawsze wszystko wychodzi, przeżywającym różnorodne problemy. Są to zajęcia: wolontariatu, taneczne, czytelnicze, sportowe, wychowawczo - profilaktyczne połączone z plastyką, teatralne, dziennikarstwa, a także przedmiotowe, łączące szczególne zdolności z profilaktyką np. „Przyjaciele przyrody”, „Plastyka i muzyka bezpiecznym lekiem na duszę”, ,„Z historią przez wieki”, „Życie bezpieczne i zdrowe jest kolorowe” oraz ,,Bezpiecznie, skutecznie i z entuzjazmem: dodajemy pomysły, odejmujemy nudę, mnożymy chęci i dzielimy się wiedzą”.
Nauczyciele we współpracy z rodzicami uczniów i przedstawicielami środowiska lokalnego (np. Komenda Powiatowa Policji, Oratorium im. św. Jana Bosko, Parafia pw. św. Jana Pawła II, Parafia św. Rafała Kalinowskiego, Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka”, Mazurski zespól Pieśni i Tańca Ełk, Szkolny Ośrodek Sportu, Nadleśnictwo Rajgród, Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja, Radio Bayer FM itd.) tworzą warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi uczniów w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. Dbają o bezpieczeństwo, przeciwdziałanie przemocy w szkole i przyjazny klimat, a jednocześnie kształtują ucznia twórczego, kreatywnego, asertywnego, otwartego na problemy rówieśników i opowiadającego się za zdrowym stylem życia.
Maria Chaberek – koordynator projektu
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Maria Chaberek oraz opublikowany na portalu Ełk: Razem działamy - przyjazną szkołę mamy
Oceń artykuł:

(0)