Niedziela, 26 stycznia 2020. Imieniny Lutosława, Normy, Pauliny

Podziel się:

Podziel się:

„Bezpiecznie zawsze, nie tylko od święta” - IV Tydzień Bezpieczeństwa w SP nr 5

W dniach 08-12.grudnia 2014r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej już czwarty raz obchodzono Tydzień Bezpieczeństwa pod hasłem: „Bezpiecznie zawsze, nie tylko od święta”. Celem tego przedsięwzięcia było kreowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkole, zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia. Działania edukacyjno- wychowawcze w ramach IV Tygodnia Bezpieczeństwa były jedną z form realizacji rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła" na lata 2014-2016 przyjętego przez Radę Ministrów.

Program zakłada, że warunkiem zmniejszania agresji i przemocy w szkole jest m.in. kształtowanie prawidłowych relacji i przyjaznego klimatu społecznego w środowisku szkolnym opartego na wzajemnym szacunku i zaufaniu uczniów, nauczycieli i rodziców oraz otwartości szkoły na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym.
W ramach tego tygodnia uczniowie klas IV uczyli się ratować życie ludzkie pod okiem p. Marka Klukiewicza – ratownika medycznego na co dzień pracującego w Pro Medica. Uczniowie poznali i utrwalili najprostsze zasady udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Uczniowie klas V spotkali się z nadkomisarz Agatą Jonik z KPP w Ełku, która przeprowadziła pogadankę na temat „Czym jest cyberprzemoc, jakie może mieć konsekwencje zarówno dla ofiary jak i sprawcy?”. Klasy VI b i VI d uczestniczyły w debacie na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych pod nazwą „Koniecznie musisz żyć bezpiecznie” przygotowanej przez p. J. Baranowską. Członkowie SKC przygotowali ciekawe hasła reklamujące bezpieczeństwo np. „Kto na schodach biegi trenuje, ten w szpitalu ląduje”, „Żeby zabawa była bajeczna, musi być bezpieczna”, „Przerwa bez hałasowania, to niesamowita sprawa” itp., które zdobiły korytarz szkolny. 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka uczniowie z koła historycznego pod opieką p. A. Obryckiej nadali przez radiowęzeł audycję , której celem było szerzenie wiedzy o prawach człowieka i kształtowanie postawy poszanowania tych praw oraz rozwijanie wiedzy na temat mechanizmów dyskryminacji i wykluczenia - edukacja antydyskryminacyjna w szkole. W czasie zebrań z rodzicami wychowawcy klas zapoznali rodziców z celami i zadaniami IV Tygodnia Bezpieczeństwa.
Podczas zajęć świetlicowych i w klasach 0 –VI odbyły się zajęcia wychowawcze na temat „Z kulturą osobistą każdego dnia”, których celem było podniesienie poziomu kultury osobistej uczniów oraz uwrażliwienie ich na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych. Ponadto w Tygodniu Bezpieczeństwa całą społeczność szkoły obowiązywał zielony element ubioru, jako gest solidarności, że chcemy szkoły bezpiecznej i przyjaznej. Nasz wielki rodak św. Jan Paweł II mówił: „Musimy budować świat, w którym żadne dziecko nie będzie pozbawione prawa do życia w pokoju i bezpieczeństwie, prawa do wzrastania w atmosferze wolnej od lęku i niepokoju".

Maria Chaberek - szkolny koordynator
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Maria Chaberek oraz opublikowany na portalu Ełk: „Bezpiecznie zawsze, nie tylko od święta” - IV Tydzień Bezpieczeństwa w SP nr 5
Oceń artykuł:

(0)