Czwartek, 9 lipca 2020. Imieniny Hieronima, Palomy, Weroniki

Podziel się:

Podziel się:

RAZEM MOŻEMY ZDZIAŁAĆ WIĘCEJ

WIRTUALNY FESTIWAL WIELOKULTUROWY

Od września 2016 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Prostek uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego SZKOŁA TOLERANCJI. Głównym założeniem projektu jest udzielenie wsparcia tym nauczycielom, którzy na swoich zajęciach lekcyjnych, zamierzają realizować elementy edukacji antydyskryminacyjnej, równościowej i wielokulturowej.
Realizacji głównego celu sprzyjało zorganizowanie 22 września 2016 r. Wirtualnego Festiwalu Wielokulturowego. Uczestnicząca w nim młodzież zetknęła się z innymi kulturami i religiami, sprawdziła swój stan wiedzy, a poprzez twórczość zadziałała na rzecz tolerancji i szacunku.
Zadania, jakie wykonywali uczniowie podczas festiwalu, dotyczyły mniejszości wyznaniowych, mniejszości etnicznych i cudzoziemców w Polsce oraz różnic międzykulturowych i zjawiska dyskryminacji. Była to także świetna okazja do wykazania się kreatywnością i oryginalnością w zakresie tworzenia grafik, plakatów czy prezentacji przy wykorzystaniu TIK.
Zmagania festiwalowe - na platformie CEO – trwały pełne 3 godziny zegarowe (10.00-13.00), w czasie których młodzież – pracująca w grupach maksimum pięcioosobowych – wykonała siedem zadań (w tym zadanie dodatkowe). Rozwiązania zadań były na bieżąco sprawdzane i nagradzane. W przypadku grafiki odbyło się głosowanie publiczności.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż uczestnicy festiwalu – uczniowie z różnych szkół w Polsce – wirtualnie poznawali się i uczyli się od siebie nawzajem.
Festiwal odbył się w ramach realizacji projektu „Cztery strony Warszawy. Młodzi przewodnicy po wielokulturowej stolicy” i był dofinansowany przez Urząd m.st. Warszawy. Dostarczył wielu radości, chwil szczęścia i wzruszeń. Dał szansę zawarcia prawdziwych przyjaźni.
Dziękujemy organizatorom i realizatorom festiwalu oraz prosimy o jeszcze – mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości.
Szkolny koordynator projektu SZKOŁA TOLERANCJI – Michałowska Krystyna

Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Krystyna Michałowska oraz opublikowany na portalu Ełk: Razem możemy zdziałać więcej
Oceń artykuł:

(0)