Piątek, 10 lipca 2020. Imieniny Filipa, Sylwany, Witalisa

Podziel się:

Podziel się:

"Zabawa jako najwyższa forma nauki"

"Człowiek jest i zawsze będzie najbardziej wyjątkowym i niezwykłym ze wszystkich komputerów." John F. Kennedy

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego, tj. ogólnopolskim projekcie grantowym dającym młodym ludziom szansę na rozwój ich umiejętności informatycznych.
Liderem projektu CMI jest Politechnika Łódzka współpracująca – w ramach realizowanego projektu - z czterema renomowanymi uczelniami w Polsce, min. z Politechniką Warszawską.
Grupa uczniów z klas 4-6 naszej szkoły uczestniczy w bezpłatnych zajęciach z informatyki, rozwijając swoje zainteresowania informatyczne i zaczyna uczyć się myślenia algorytmicznego oraz programowania.
W październiku zajęcia pozalekcyjne odbyły się dwa razy. Każde spotkanie trwało 90 minut. Pierwsze zajęcia poświęcone były kryptografii a dotyczyły utajniania czyli szyfrowanie i deszyfrowanie tekstów. Na kolejnych zajęciach uczniowie kształcili dwie umiejętności. Jedną z nich była współpraca w grupie. Druga umiejętność, to umiejętność programowania wizualnego poprzez sterowanie kolegą lub koleżanką (opisywanie kolejności poleceń do wykonania w celu osiągnięcia wyznaczonego celu).
Dzięki dotacji przyznanej na realizację projektu można było zakupić materiały potrzebne do realizacji zajęć.

Michałowska Krystyna - nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Krystyna Michałowska oraz opublikowany na portalu Ełk: "Zabawa jako najwyższa forma nauki"
Oceń artykuł:

(0)